Od dawna nieruchomości były chętnie wybierane przez inwestorów - choć głównie były to inwestycje mieszkaniowe. Pomimo stałego wzrostu cen, rynek ten pozostaje atrakcyjny. Jednak coraz większą popularność zyskują inne opcje, takie jak inwestycje w grunty. W tym artykule omówione zostaną podobieństwa i kluczowe różnice pomiędzy inwestowaniem i wynajmowaniem mieszkania (potencjalnie pod wynajem) a nieruchomością gruntową (działką rekreacyjną lub deweloperską).

Rynek nieruchomości - na co zwracać uwagę?

Ludzie są zachęcani do lokowania swoich oszczędności w inwestycje o średnim (2-5 lat) i długim (5 lat) horyzoncie czasowym ze względu na niskie stopy procentowe i wysoką inflację. 

zakup nieruchomości

Ceny mieszkań rosną z powodu rosnących kosztów materiałów budowlanych, rosnących cen gruntów i rosnących wynagrodzeń dla wykwalifikowanych pracowników w budownictwie. Przy wyborze nieruchomości należy zwrócić uwagę na lokalizację. Nieruchomość z dobrą infrastrukturą powinna zapewnić stały wzrost jej wartości. Chodzi m.in. o łatwy dostęp do centrum miasta, kampusu akademickiego, aptek czy żłobków. Z danych historycznych Emmerson Evaluation wynika, że w latach 2014-2019 był to wzrost o 6-13%, a zwroty z najmu wynosiły 3-6% rocznie.

Alternatywa mieszkania, czyli inwestycja w grunty

działka

"Kupujcie ziemię, już jej nie produkują".

To zdanie autorstwa Marka Twaina, który badał mechanizmy rządzące rynkiem ziemi w XIX-wiecznej Ameryce. Wiedziało o tym wielu władców, którzy przed amerykańskim pisarzem podejmowali działania militarne i polityczne w celu poszerzenia terytoriów swoich państw.

Nieruchomości gruntowe to ciekawa opcja inwestycyjna, ale zdecydowanie mniej popularna niż nieruchomości mieszkalne. Oprocentowanie może być interesujące ze względu na niedoszacowanie w Polsce gruntów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na Mazurach dynamika wzrostu gruntów rolnych na Mazurach w latach 2004-2019 wyniosła 888%.

Zobacz także: Inwestycje długoterminowe - czym się wyróżniają?

Inwestorzy mają możliwość wyboru pomiędzy:

  • można przekształcić grunty rolne na budowlane. Takie przekształcenie może jednak przynieść większy zysk przy sprzedaży.
  • działki rekreacyjne - z potencjałem do czerpania zysków z organizowanych atrakcji typu sport i rekreacja
  • działki budowlane, na których w każdej chwili można rozpocząć budowę domu.

Przy tego typu inwestycji warto skonsultować się ze specjalistami, którzy mają doświadczenie w zakupie gruntów pod zabudowę. Kluczową kwestią jest tutaj lokalizacja, podobnie jak w przypadku wyboru mieszkania. Można zdecydować się na mieszkanie w pobliżu dużych miast lub z dala od nich. Jak pokazała pandemia, coraz więcej osób opuszcza duże miasta w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Eksperci od dawna wymieniają Bieszczady, Warmię i Mazury jako tereny, w które warto zainwestować - mają one ogromny potencjał i są niedoszacowane.

inwestycja w grunty

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest koniecznością przy jego budowaniu. Dzięki temu kapitał jest odporny, niezależnie od sytuacji. Takie zabezpieczenie jest szczególnie cenne, jeśli dotyczy inwestycji w nieruchomości, zarówno mieszkaniowe, jak i gruntowe.