Faktoring, kredyt, leasing to instrumenty finansowania zewnętrznego, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa. Mogą być oferowane przez banki, faktoring i firmy leasingowe. 

Ubiegając się o finansowanie bankowe musimy liczyć się z długim i trudnym procesem decyzji kredytowej. Zdolność kredytowa uzależniona jest od wielu czynników, takich jak dochody, historia spłat, BIK (duże wpisy) itp. Ze względu na otoczenie makroekonomiczne, niektóre banki zaostrzają swoją politykę wobec potencjalnych kredytobiorców. Przedsiębiorcy coraz częściej szukają finansowania w instytucjach pozabankowych. Zmienia się kultura finansowania biznesu. Kredyt obrotowy nie musi zapewnić kapitału niezbędnego do rozwoju firmy. Równie skuteczne są faktoring i leasing.

Problem kredytu 

Banki będą udzielać kredytów tylko na konkretne cele, takie jak zakup lub leasing maszyn lub nieruchomości na długoterminowe inwestycje lub bieżącą działalność. Istnieje kilka warunków, które muszą być spełnione przed udzieleniem kredytu:

- Wykazanie zdolności i wiarygodności kredytowej

- Ustanowienie zabezpieczenia kredytu, np. Wpis na hipotekę

- Wniesienie wkładu własnego do kredytu.

kredyt

Ze względu na wiele formalności związanych z ubieganiem się o kredyt, może to być czasochłonne. Kredyt można uzyskać na różny czas w zależności od oferty banku i potrzeb. Na koszt kredytu składają się odsetki, plus rata kapitałowa, która jest płacona co miesiąc oraz prowizja bankowa.

Trudności z uzyskaniem kredytu mogą mieć firmy, które nie mają dużo pieniędzy lub są na rynku dopiero od kilku miesięcy.

Kiedy postawić na leasing?

Leasing to sposób na uzyskanie prawa do korzystania z określonej rzeczy, np. samochodu czy sprzętu komputerowego, bez konieczności jej jednorazowego zakupu. Umowa daje leasingobiorcy prawo do korzystania z przedmiotu przez określony czas w zamian za stałe, cyklicznie uiszczane opłaty. Po zakończeniu okresu leasingu leasingobiorca może wykupić przedmiot w dowolnym momencie, najczęściej za symboliczną kwotę.
Co warte podkreślenia, przedmiot nadal jest własnością leasingobiorcy i nie jest zaliczany do majątku firmy. Przedsiębiorca nie nalicza amortyzacji.

Leasing jest świetną opcją dla innowacyjnych pomysłów biznesowych. Często nie opłaca się kupować specjalistycznego sprzętu, jeśli masz biznesplan. Leasing jest często traktowany przez wiele firm jako sposób na zaoszczędzenie podatków. Sprzęt leasingowy może również stracić swoją wartość w momencie zakupu. To sprawia, że jest to jedna z najdroższych dostępnych form finansowania.

leasing

Środek trwały jest ważną częścią biznesu. Ten rodzaj finansowania pozwala zaoszczędzić pieniądze na niespodziewane wydatki zamiast inwestować je w 100%. Leasing pozwala na zbudowanie biznesu, w którym sprzęt jest samowystarczalny. Raty leasingowe często pozwalają na odliczenia amortyzacyjne pod warunkiem, że przedmioty są wykorzystywane w biznesie.

Kiedy wybrać faktoring?

Faktoring jest innym narzędziem niż kredyt i leasing. Nie służy do nabywania środków trwałych. Jego podstawowym celem jest uniknięcie zatorów płatniczych. Pozwala firmom na natychmiastowe otrzymanie należności z faktur, a tym samym dysponowanie środkami na bieżącą działalność lub inne cele. W praktyce i uproszczeniu działa on następująco:

1. Firma wystawia fakturę na osobę trzecią, np. kontrahenta z 30-dniowym terminem płatności.

2. Przedsiębiorca (faktor), zawiera umowę faktoringową i dokonuje cesji wierzytelności. Wszystkie prawa, w tym prawo do zapłaty przez kontrahenta za fakturę, przechodzą na faktora.

3. Faktor natychmiast wypłaca środki z faktury - do 100% minus ewentualne opłaty za obsługę. Faktor płaci odsetki w trakcie korzystania ze środków.

4. Kontrahent wypłaca należną kwotę po upływie terminu spłaty. Środki te trafiają do faktora.

Firma nie musi czekać do terminu płatności faktury, aby otrzymać gotówkę. W praktyce w Polsce częściej zdarzają się opóźnienia w płatnościach. Faktoring pozwala jednak przedsiębiorcy niemal natychmiast otrzymać należności za dostawę towarów i usług.

faktoring

Jak wynika z badania ARC "Factoring Survey" z sierpnia 2018 r., 67% przedsiębiorców uważa niedotrzymywanie terminów płatności przez kontrahentów za najważniejszy problem dla działalności ich firmy. Faktoring to dobra opcja dla firm, które prowadzą działalność z długimi terminami płatności i odroczonymi płatnościami. Faktoring zapewnia płynność finansową, ponieważ gwarantuje wypłatę gotówki zaraz po wystawieniu faktury. Pieniądze możesz przeznaczyć na opłacenie bieżących zobowiązań, np. kosztów paliwa, pracowników, lub na kolejne inwestycje.

Jesteśmy zwolnieni z obowiązku kontrolowania warunków naszych płatności przez monitoring faktora. Ktoś inny zrobi to za nas. Takie rozwiązanie jest o wiele wygodniejsze, niż kredyt bankowy. Faktoring jest znacznie łatwiejszy niż tradycyjne kredyty bankowe. Wystarczy, że nasi kontrahenci zostaną pozytywnie ocenieni przez faktora.

instrumenty finansowe

Jaki instrument finansowy wybrać w zależności od sytuacji?

Na to pytanie częściowo odpowiedzieliśmy omawiając szczegóły dotyczące tych instrumentów. Podsumujmy teraz:

  • Pożyczka w formie kredytu może być wykorzystana do sfinansowania długoterminowych inwestycji w rozwój firmy lub do zakupu środków trwałych.
  • Leasing służy do finansowania praw do nabycia środków trwałych, takich jak samochody firmowe, sprzęt komputerowy czy maszyny.
  • Środki z faktoringu mogą być wykorzystane do finansowania bieżącej działalności. Dotyczy to m.in. płacenia podatków, opłacania składek ZUS, finansowania rat kredytów i leasingów. Mogą być również wykorzystane do szybkiego sfinansowania okazji inwestycyjnej, która pojawiła się niespodziewanie. Finansowanie faktoringowe może być również wykorzystane do pokrycia niespodziewanych wydatków, takich jak naprawa maszyn. Faktoring jest dobrym rozwiązaniem, jeśli współpracujesz z dużym kontrahentem, który wymaga długich terminów płatności. Faktoring daje wiele możliwości, ponieważ można szybko i łatwo uzyskać środki na dowolny cel.

Główne różnice między kredytem, leasingiem i faktoringiem to okres finansowania, długość umowy oraz przeznaczenie uzyskanych środków. Każdy instrument rządzi się również swoimi prawami dotyczącymi maksymalnej kwoty finansowania, zabezpieczenia i oceny ryzyka.