Inwestycje krótkoterminowe różnią się od siebie wysokością zysku i stopniem tolerancji ryzyka. Trzeba mieć doświadczenie, intuicję i głęboką znajomość rynku, aby odnieść sukces z papierami wartościowymi na okres do kilku miesięcy, ale nawet z tymi umiejętnościami można stracić pieniądze. Powiemy Ci czym są inwestycje krótkoterminowe, jak wybrać aktywa, które mogą przynieść wysokie zyski w krótkim czasie oraz podamy przykłady inwestycji krótkoterminowych.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe to lokowanie wolnych środków w różne aktywa na okres do jednego roku. Pozwalają one na uzyskanie wysokiego zwrotu w krótkim czasie. Płynność i rentowność inwestycji krótkoterminowych są bezpośrednio związane z poziomem ryzyka i poziomem perspektywy projektu. Zazwyczaj stopa zwrotu waha się w granicach od 3% do 20% w skali roku. Zależy ona od ponoszonego ryzyka. 

Inwestycje krótkoterminowe pozwalają chronić pieniądze przed skutkami inflacji i przynoszą zysk w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto kapitał deponenta może gwałtownie wzrosnąć, jeśli cena wzrośnie.
Jeśli inwestor jest zadowolony z wyniku inwestycji, może przedłużyć okres jej trwania. Oznacza to, że inwestycje krótkoterminowe mogą stać się inwestycjami długoterminowymi.

Inwestowanie krótkoterminowe

Jakie są rodzaje inwestycji krótkoterminowych?

Inwestycje krótkoterminowe dzielą się na inwestycje realne i inwestycje finansowe. Prawdziwe inwestycje to inwestycje w coś konkretnego i namacalnego. Albo prościej - aktywa materialne, takie jak nieruchomości czy złoto kruszcowe.

Krótkoterminowe instrumenty inwestycyjne

Cechą wspólną wszystkich krótkoterminowych instrumentów inwestycyjnych jest wysoka płynność. Teoretycznie okres posiadania większości aktywów nie jest w żaden sposób ograniczony, ale jeśli celem jest inwestycja na krótki okres czasu, to wybrane aktywo powinno być łatwe do sprzedania w każdej chwili. Kolejna to wydajność. Jest to główny wskaźnik inwestycji, który charakteryzuje jej wyniki.

  1. Lokaty bankowe. Instrument ten charakteryzuje się wysoką niezawodnością. Wadą lokat jest niski zysk. Ponadto w wielu bankach wysokość odsetek jest uzależniona od okresu trwania lokaty: aby ulokować pieniądze na wyższym oprocentowaniu, trzeba oddać je bankowi na dłuższy okres.
  2. Metale szlachetne. Ten składnik aktywów jest najmniej narażony na wahania notowań. Niemniej jednak nie wyklucza się możliwości spadku wartości metali szlachetnych. Dlatego stwierdzenie, że inwestycje w złoto mają gwarantowaną rentowność, nie można nazwać prawdziwym. Ponadto, inwestycje w metale szlachetne są bardziej odpowiednie dla inwestycji długoterminowych.
  3. FUNDUSZ MUTUALNY. Są to jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Zysk z inwestycji możesz osiągnąć już po miesiącu, natomiast aktywo możesz sprzedać w dowolnym momencie.
  4. Konta PAMM. Ten rodzaj inwestycji zakłada przekazanie kapitału w zarząd powierniczy doświadczonego tradera za określoną prowizję. Inwestor traci możliwość dysponowania zainwestowanymi środkami i wycofania pieniędzy z serwisu na czas trwania umowy.
  5. Kryptowaluty. Ten instrument wiąże się z dużym ryzykiem. Nie ma możliwości przewidzenia, która kryptowaluta ma gwarancję wzrostu wartości, a która spadku wartości.

inwestycje krótkoterminowe przykłady

Inwestując w projekty krótkoterminowe, inwestor oczekuje dużego zysku. A potencjał takich transakcji jest rzeczywiście duży, ale głównie dla handlowców, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie. Nowicjusze, którzy nie posiadają odpowiednich umiejętności, mogą liczyć na skromny zysk w przypadku korzystnego wyniku.
Prawa rynku akcji nakazują, że im wyższy zysk, tym większe ryzyko. Wskazane jest więc zakupić niezawodne instrumenty, aby ograniczyć ewentualne straty finansowe. Należą do nich lokaty bankowe, metale szlachetne i fundusze inwestycyjne.

Zobacz także: W co inwestować w czasie kryzysu?

Uwaga: Konta PAMM i inwestycje w kryptowaluty nie podlegają regułom rynku. Możliwość zysku z takich inwestycji istnieje, ale jest zrównana z prawdopodobieństwem wygranej w kasynie czy na loterii.

Ryzyko dla inwestora

Analitycy finansowi mają bardzo zróżnicowane poglądy na temat ryzyka związanego z inwestycjami krótkoterminowymi. Niektórzy eksperci uważają, że zmiany, które mogą wystąpić na rynku do 12 miesięcy są łatwe do przewidzenia. Dlatego inwestor może w porę podjąć odpowiednie działania i uniknąć strat.

Inni eksperci uważają, że nawet w ciągu miesiąca sytuacja może rozwinąć się w taki sposób, że odzyskanie zainwestowanych pieniędzy będzie niemożliwe lub minie dużo czasu, aż notowania wzrosną do poziomu sprzed kryzysu.

Z reguły inwestycje o niskim ryzyku nie przynoszą znaczących dochodów. Transakcje o wysokim ryzyku, przeciwnie, obiecują duży zysk, ale prawdopodobieństwo utraty pieniędzy jest zbyt wysokie.

Początkującym inwestorom zaleca się szukanie inwestycji o minimalnym ryzyku. Instrumenty o wysokim ryzyku są odpowiednie dla doświadczonych uczestników rynku.

Inwestycje krótkoterminowe mogą być opłacalne, jeśli wybierzesz odpowiednie instrumenty do inwestowania i zastosujesz skuteczną strategię. Najważniejsze jest znalezienie optymalnej równowagi między rentownością a ryzykiem. Inwestycje krótkoterminowe wymagają dokładnej analizy rynku i natychmiastowej reakcji na zmiany. Ważne jest, aby zachować zimną krew i nie wpadać w panikę. Dlatego te transakcje są bardziej odpowiednie dla doświadczonych inwestorów.